Tagged: TAMIYA

2

1/12 TAMIYA NSR500 and Freddie Spencer

1/24 TAMIYA HONDA NSR500(1985)and Freddie Spencer プラモデル(NSR500)、スカルピー(Freddie Spencer)   フレディー・スペンサー...